OMXSTO:BRAV   BRAVIDA HOLDING AB
Dags att köpa Bravida igen , observera att det snart är rapport och det ökar ju risken ytterligare, Sl under röd area.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.