CME:BTC1!   Bitcoin CME terminskontrakt
Det röda fallet har inte täckts, den gröna stigningen har inte täckts och den gråvita stigningen och fallet har täckts. Den röda horisontella linjen är K-linjegapet som orsakats av stigningen under de senaste två åren, och den gröna horisontella linjen är K-linjens gap som orsakats av nedgången under det senaste året. , De grå och vita linjerna är alla luckor som har fyllts i Bitcoins historia. Det låga priset på den röda linjen är mer än högt pris på den gröna linjen. Sannolikheten att fylla luckan i historien är 90%~100%. Det är bara en tidsfråga innan luckan är fylld. Den tjocka linjen i bilden är en stor lucka och den tunna linjen är en liten lucka. Linjerna på den här bilden kan användas under lång tid.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy