gunnelof

BTC - The Weekly way in the triangle

Lång
COINBASE:BTCEUR   Bitcoin / Euro
When it wicks below the triangle it's "all-in time" - every time!
Don't forget to take profits on the turning upper point.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.