gunnelof

BTC - inv. HnS under konstruktion ?!

Lång
BYBIT:BTCUSD   None
En möjlig inv. Head n Shoulders är under uppbyggnad för en eventuell trendvändning.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.