Crypapi

BTCUSD

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
jadu, resultatet återstår att ses :)

inget finansiellt råd. Endast leker
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.