Kryptoguden

Snabb analys BTC - 4h

Lång
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
Vad sker på 4h grafen?

Vi har sett något som väldigt mycket liknar en botten vid det lila området. De senaste dagarna har priset även brutit 100-EMA(lila) för första gången sen kraschen, vi ser även crossover från 20/50 EMA.

Vi börjar nu se ett momentum mönster där priset snabbt stiger för att sedan rekylera i ett impuls(1)-rekyl(2)-impuls(3) mönster. Där det ny ser ut som vi är inne i en rekyl från impuls(3).

Möjliga ställen där priset skulle kunna bryta rekylen och påbörja en ny impuls är exempelvis.
-Toppen av våg 1
-Den blå trendlinjen
-EMA linjerna
Markerar detta område med en grön box där dessa stöd konfluerar


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.