ZhongBenCong001

Bitcoin BTC dagligen stor triangel

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin BTC daglig linje stor triangel, symmetrisk konvergens och krympande triangel, krympande till det extrema kommer att nå botten nedan, och senare kommer att göra ett sista uppåtgående genombrott blå ram, när man bryter igenom den blå tre-randiga terminalen tjurmarknaden kommer gradvis att öppna, nedre blå linje och blå Den färgade ramen är botten, och kanten på den blå ramen kan också användas som ett steg tillbaka. Bortom triangeln ovanför den blå ramen är ett genombrott. Lägg till motståndet och stödet från romblinjen i det senare skedet, och markera inte pilen. Allt beror på den verkliga trenden i det senare skedet.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.