Investoz

BTC/USD BITCOIN

Investoz Mod Uppdaterad   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
"I think that with the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of governments. One thing that is missing, that will soon be developed, is a reliable e-cash. A method that you can buy on internet and transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A." / Milton Friedman, Nobel prize winning economist 1999

Vad är Bitcoin?

Om man ska förenkla det, så är Bitcoin en digital valuta och ett nytt digitalt betalningssystem, som VISA när det kom ut. Istället för att betala med riktiga mynt och sedlar så kunde man använda sitt VISA kort som en betalningsmetod. Så vad exakt är Bitcoin? För att förstå vilket potential Bitcoin har och vilken utveckligen den kan bidra med, så måste man först gå tillbaka och förstå vad pengar är.

Valutor börjar utvecklas redan för 6-9 tusen år sedan. Befolkningen använde på den tiden saker av värde att handla med. Silver och guld började användas långt senare dvs för ca 3000 år sedan. 680 f.k började man göra mynt av guld och silver som vägde lika mycket. Regeringarna började senare utveckla representativa valutor där befolkningen i utbyte mot guld och silver och andra värdefulla metaller fick samma motsvarighet av staten, fast i form av en ny valuta, pengar. Dessa nya sedlar och mynt fungerade som ett certifikat och hade samma värde som de värdefulla metallerna som växlades in.

Mot slutet av andra världskriget, samlades 44 länders delegater i New Hampshire. Under detta möte 1944, kom då att handla om hur det finansiella systemet skulle byggas upp vilket skulle stabilisera världens finansiella system så fort kriget var över. Med Förenta Staterna i spetsen, valdes den amerikanska dollarn att vara världens valuta där alla andra länders valutor skulle knytas till dollarn, istället för att använda guldet som standardvaluta. Att dollarn valdes, berodde förstås på att USA vid tidpunkten satt på mest guld av alla länder och värdet på dollarn sattes efter guldet, nämligen 35 dollar/ounce.
I augusti 1971 delade Nixon den direkta omvandlingen av den amerikanska dollar till guld. 1976 var det officiellt att dollarn inte längre skulle definieras av guld, vilket markerar slutet på en glans av en guldstandard. Detta kom som en chock då alla världens valutor inte längre uppbackades av guld och en osäkerhet spreds sig över hela den finansiella världen. Dessa valutor kom nu att kallas för fiat valutor. Fiat är ett latinskt ord, som betyder valuta som tvingas att cirkulera. Fiat-valutor stöds av ingenting, förutom av regeringarnas löften.

Utan något konkret stöd för de valutor vi använder idag har regeringar runt om i världen kunnat skapa obegränsade mängder nya pengar utan några begränsningar. Och med den nya digitala tidsåldern är valutor runt om i världen nu bara siffror i den globala bankdatabasen.

I och med krypto valutornas uppkomst har regeringarna försökt att skapa förbud och skarpa restriktioner mot dessa. Det hade givetvis med att de inte hade kontroll över de nya valutorna. Men med tiden så har det förändrats och som alltid, så har även dessa kidnappas av regeringar och banker runt om i världen för att kunna kontrollera de nya krypto valutorna till följd av att befolkningen än en gång inte kunna frigöra sig från deras kontroll.
Olika bankinstitutioner satsar och börjar ta Bitcoin på allvar. De vill ha en andel i dess tillväxt. Blockchain och digitala valutor kommer att bli en stor del av dessa institutionella banker. Att investera i några av dessa tidiga Bitcoin-företag ger dem inblick i hur branschen utvecklas samt tillgång till den nya teknik som utvecklas. Jag är säker på att de kommer att integrera den tekniken i sin nuvarande infrastruktur.

Breakout eller fakeout?

Den kommande veckan kommer att visa om Bitcoin är redo för nya höjder eller en ny värdeminskning. Som jag ser på det, så tror jag mer på att den gör sig redo för en breakout av två anledningar. Det ena är den konstanta volymen under uppgången sedan mars utan anomalier. Liknande uppgångar brukar vanligtvis avslutas med en explosion i volym. Vid toppen av denna uppgång har den ökade volymmängden lyst med sin frånvaro. För det andra är det som jag beskrev ovan, banker och institutioner och intresset kring Bitcoin kommer att diskuteras på nytt i och med nya höjder som oftast kommer via media. Plötsligt ska alla köpa Bitcoin igen och höra på nytt historier om hur enskilda har gjort en förmögenhet på Bitcoin och lockar in fler privata aktörer.
En fakeout brukar man genomskåda redan dag 2. Kursen når nya höjder och stänger i regel över 7° linjen för att sedan dag 2 falla tillbaka och sluta med en röd dag. Om dag 3 sedan också slutar i röda siffror är den stora säljbollen i rullning och nedgången kommer inte att kunna undvikas. I grafen syns dessa två olika scenarier med både en eventuell breakout och fakeout.

Värt att veta är att kursen börjar att eldas på och bygger upp ett momentum då den dagliga volatiliteten ligger nu mellan 700 USD - 900 USD per dag mot perioden november 2019-augusti 2020 som låg mellan 140 USD - 200 USD. Risken för att förlora pengar under kort tid har därmed ökat!

///////////////////////
*Som vanligt, så är detta mina egna idéer och spekulationer. Att handla med värdepapper är förenat med risk och jag tar inget ansvar för eventuella förluster. Det här är ingen köprekommendation eller säljrekommendation, utan enbart en personlig analys och du bör göra din egen analys innan du handlar med värdepapper.

Stavfel och skrivfel kan förekomma, men jag hoppas att innebörden av texten ändå kommer fram.
Lycka till med dina investeringar!

Trade stängt: målet nått:
The expected profit zone has been reached.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.