DennisSahlstromTrader

Bitcoin - Blir det en rekyl uppåt eller fortsatt nedgång?

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Bitcoin 1.84% har fallit mer -0.80% än många hade hoppats på och vi ser nu en liten vändning. Kommer priset fortsätta ner eller vända upp en bit nu. Om vi kollar mycket kortsiktigt ligger priset för tillfället runt $6,400. Det initiala motståndet ligger vid $6,470. Bryts motståndet kan vi vänta en rekyl uppåt men bryts det inte är risken för fortsatt nedgång trolig. RSI ligger runt översålda nivåer vilket indikerar en rekyl uppåt. Men indikatorer kan bara indikera ett -0.24% utfall och kan således vilseleda investerare. Att kolla hur köpare och säljare agerar ger en indikation i nutid.

Var försiktiga och investera efter en strategi =).

Gå gärna med i Krypto- och Tradingklubben på Facebook -1.55% för att lära dig mer -0.80% om kryptovalutor och blockkedjan!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.