ZhongBenCong001

Bitcoin BTC Weekly Five Waves

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin BTC har fem vågor på veckolinjen, och den långsiktiga tjurmarknaden kommer att nå den övre röda trendlinjen.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.