ZhongBenCong001

Bitcoin BTC Epic Parallel Channel

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin BTC episk parallellkanal daglig linje, långvarig stödlinje på stor nivå och motståndslinje, den övre delen är motståndslinjepriset, den nedre delen är stödlinjemotståndspriset, den övre delen är det stigande motståndet och den nedre del är det fallande stödet, toppen och botten i historien. Botten kommer att gå till den parallella kanalens linje, inte prispunkten som linjen pekar mot, utan priset där K-linjen vidrör linjen. Inte för korttidsbruk, den här bilden behöver superlångtidsanvändning.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.