GodDamnSki

Bitcoin BTC/USD - Idé (Bullish vs Bearish)

GodDamnSki Pro+ Uppdaterad   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Publicerar en snabb idé utan någon omfattande beskrivning. Ser att BTC befinner sig i ett vägskäl och blir tvungen att välja riktning väldigt snart. Räknar med hög volatilitet.
Handel aktiv: Nått första målet. Nu behöver vi konsolidera inom den gröna boxen för att kunna ta fart vidare, givet att en större korrigering inte är att vänta. =)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.