CalvinFvand

Bitcoin

Lång
CalvinFvand Pro+ Uppdaterad   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Förväntas stiga till 4600 och därefter falla ner igen
Kommentera: tarde inte valid då vi gjorde lower low

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.