ZhongBenCong001

Bitcoin dagliga Fibonacci gyllene snitt linje

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Bitcoin dagliga Fibonacci gyllene snitt linje, kortsiktigt pris

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.