BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Det blev inget med lång. Ser ut som att den vill gå kort.
Sälj: 7087.09
S/L: 7870.35
T/P: 5520.57
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.