ZhongBenCong001

Bitcoin Fibonacci Circle Moon Line

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin Fibonacci cirkel månadslinje, den röda mittcirkeln är toppen i det förflutna, de två tunna blå cirklarna ovan är positionerna där toppen gick sönder tidigare, den mörkgröna är botten och positionen i det förflutna, och den tunna orange är de tidigare topparna och tidigare dalarna, tunna gula linjer är tidigare toppar och dalar, tjocka gröna linjer är tidigare topputslag och tidigare bottenbotten och framtida bottenbotten, tjocka gula linjer och tjocka blå linjer är tidigare botten och framtid. botten är botten efter att ha nått linjen, allt exakt till spetsen av nålen.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.