DaVinciTrader1

BITCOIN

DaVinciTrader1 Uppdaterad   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin lär droppa nu under söndagen och ta ut likviditeten som finns. Därefter ser ja den fortsätta på sin bullish move.
Handel aktiv:
RR 1:5

Bitcoin valarna har en vana att droppa på bitcoins pris innan varje ny vecka (oftast) för att sen trycka upp priset under vecko dagarna

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.