Bitcoin lär droppa nu under söndagen och ta ut likviditeten som finns. Därefter ser ja den fortsätta på sin bullish move.
Handel aktiv: RR 1:5

Bitcoin valarna har en vana att droppa på bitcoins pris innan varje ny vecka (oftast) för att sen trycka upp priset under vecko dagarna