TheRealAnthon

BTCUSD Elliott Wave analys

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Jag har börjat den första vågen från 12 december 2020 där BTCUSD har en våg bestående av (1) impuls, (2) rekyl, (3) impuls, (4) rekyl, (5) impuls som sätter ATH. Vi får sedan en A-B-C korrigerings våg ner mot 30 000$ där den sedan får en konsoliderings period från 19 maj 2021 till 21 juli 2021 där starten av den andra vågen på grafen startar. Vi får sedan en våg med formation som den första vågen bestående av impulser och rekyler som sedan avslutas med an A-B-C korrigerings våg ner mot 40 000$. BTCUSD får nu ännu en gång en konsoliderings period som sträcker sig från 21 september 2021 till 29 september 2021.
Jag har ritat ut stöd/motståndsnivåer som är dom blåa boxarna där dom haft problem med sedan innan och har även dragit ut den senaste vågen och även korrigerings vågen (A-B-C) där jag även har markerat ut stöd/motståndsnivåer.
Båda vågorna ser väldigt lika ut om man tar dom sida vid sida bara att den 2:a vågen är mindre och detta tror jag är på grund av lägre volym vilket leder till mindre rörelser.
Har även bollat lite med en kompis som väckte upp en del idéer och troligtvis om BTCUSD tar sig upp mot ATH så skulle det potentielt bli en ”make or break-moment” som han sade.
Om vi får in högre volym mot ATH och mer momentum så tror jag starkt på uppsida så länge det inte avtar ju närmare ATH det blir.

Kortsiktigt förväntar jag mig en rekyl ner i våg formationen men allt kan hända och inget är med 100% säkerhet.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.