Crypapi

btcusd

Lång
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
det är manipulation på short term grafen innan ökning.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.