BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin mot dollar ser väldigt överköpt ut för tillfället och har även andra tecken på en kortsiktig dipp.

Detta är inget investeringstips utan endast min personliga åsikt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.