Crypapi

BTCUSD

Lång
Crypapi Uppdaterad   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Hög risk to reward. Ser inte varför.

Inget finansiellt tips.
Trade stängt: Stopp nått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.