LongLifeTrading

STORT Utbrott I Bitcoin

Kort
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin fortsätter att envisas i sin stigande kanalrange. Denna range identifierade vi tidigt in.


Vi såg alltså igenom att vi inte hade med en stigande triangel att göra, utan att det fanns ett nära förestående tekniskt motstånd på ovansidan. Detta har vi diskuterat i detalj under de senaste veckorna, såväl på svenska TradingView som på den internationella, engelska.


Fram till och med förra veckan såg saker verkligen lovande ut för Bitcoin. Priset började inte bara klumpa sig nära det tekniska motståndet - det fann också stöd på såväl EMA200-linjen som på det gamla, horisontella motståndet (som då agerade stöd istället).


Men, istället kom styrkedrömmarna till ett abrupt slut förra onsdagen när priset sonika plumsade rakt igenom utan större ansträngning.

Bitcoin befinner sig alltså fortsatt i sin lilla range i form av sin stigande kanal. Sedan det senaste stödtestet i måndags ser den tekniska utvecklingen oerhört svag ut. Gårdagens candle kom med en relativt stop spik på ovansidan (ett tecken på att tjurarna har dåligt med kraft) och idag så ligger priset ånyo och pumpar kring den diagonala stödlinjen.

Oavsett vad kan vi mycket väl se en liten studs här. Men det hela kommer an på HUR stark studs vi ser här. Ju mindre studs, desto svagare är Bitcoins tekniska utsikter.


Lägg till denna uppbyggnad att vi redan haft sju tester på den stigande kanalens stöd. Och för er som inte känner till det sedan tidigare så blir ett tekniskt stöd eller motstånd svagare ju fler gånger det testas. Men inte nog med det! Ju fler gånger vi testar ett tekniskt stöd eller motstånd, desto kraftigare blir den förväntade reaktionen när väl vi bryter ut.

Normalt sett ser vi utbrott efter tre eller fyra tester. Vi har nu inte mindre än SJU tester på stödet. Vad tror du sker vid händelse av att vi bryter ut? You do the math ...


Givet hur den tekniska kartan ser ut än så länge, det vill säga vad vi gått igenom hittills, så varnar jag genuint samtliga som tittar på att ta långpositioner i detta nu. Visst, detta kan innebära en reversal, men sannolikheten för det är låg. Det är lägen som dessa som kan framstå som motsägelsefulla. Det innebär nämligen avsevärt lägre risk att köpa här ...


... kontra att köpa här ...


... det vill säga efter att vi brutit upp på ovansidan.


Vid händelse av att Bitcoin är redo på nedsidan kan vi mycket väl se en liten studs här, men då med betoning på ”liten”. Med en begränsad kortsiktig uppsida får vi därför en alldeles för sunkig risk to reward för att caset här ska bli intressant.


Den största varningssignalen och uppbyggnaden på nedsidan här vore om priset kan röra sig med låg volatilitet kring stödlinjen. Detta skulle högst sannolikt tyda på att tjurarna helt tappat kraft och att de radar upp sig i kön inför att slaktas.


Och zoomar vi in på 4- och 1-timmesgraferna respektive så ser vi hur priset redan konsoliderar kring den stigande kanalens stöd. Och givet att ingen annan info ges så är den tekniska biasen i en konsolidering i riktning med trenden, alltså nedåt.


Men det finns fler saker som pekar på uppbyggd svaghet i Bitcoin. You got it … RSI:n!

På dagsgrafen så bröt vi ned till 35 och har sedan dess inte ens orkat testa lower bullish red-linjen som motstånd underifrån.


Detta är ett jättesvaghetstecken och det enda som skulle få mig att ändra uppfattning här vore om vi ser någonting i stil med det här.


Bara då är jag redo att positionera mig igen för ett nytt lågriskskott på uppsidan. Men fram till dess … not so much.

Annat vore det om RSI:n stannat och stängt på lower bullish red-linjen i samband med denna prisnedgång. Men nu gjorde den inte det, utan trampade rakt igenom golvet.


Svagheten i dags-RSI:n bekräftas även på 8-timmarsgrafen där den i detta nu ligger och trycker på lower bearish blue-linjen underifrån. För er som kan er RSI så är beteendet på dags- och 8-timmarsgraferna vad vi kallar för en bearish motorväg. Dessa är lägen där vi skyr långpositioner som pesten då risken är på någon form av maxnivå.


Märk väl hur vi inte ens har en RSI-divergens på 8-timmarsgrafen. Här finns alltså inte mycket att hoppas på annat än ett högst begränsat litet fjuttskutt.


Kollar vi slutligen på 4-timmarsgrafen så lämnar också den mer att önska. Här ser vi hur RSI:n under hela denna nedgång först inte ens orkat sig upp till UBB-linjen ...


... för att därefter (med undantag för ett kort ryck upp och igenom) inte ens ha orkat sig över lower bullish red-linjen för extrem svaghet.


Här är min poäng och slutsats: Allting, precis allting kan hända på en prisgraf. Det betyder dock inte att allting har samma sannolikhet att inträffa. Som den tekniska kartan ser ut just nu och givet den mängd av teknisk data som vi använt oss av för att bygga vårt case så kommer vi sky Bitcoin som pesten så länge denna svaghetstrend. För vad vi ser just nu på Bitcoin-graferna är ingenting annat än en bearish ångvält. Och så länge vi inte vill mosas under den gör vi klokt i att hålla oss undan till dess att motsatsen bevisats.

Givet därtill att vi redan haft sju studsar på den stigande kanalens stödlinje så kan vi kallt räkna med ett tekniskt utbrott de luxe när väl priset lämnar kanalen. Och baserat på hur styrkeläget ser ut just nu så är oddsen överhängande att detta sker på nedsidan.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.