Tobbe999

Bitcoin uppsida?

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Så länge vi håller oss i vår stödzon så tror jag vi ska upp till vår "röda" motståndszon vilket är ca 17% uppsida.
Bryts zonen så är ej analysen giltig längre, mycket oroligheter i världen så nergång kan ske istället.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.