Tobbe999

Bitcoin uppsida?

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Så länge vi håller oss i vår stödzon så tror jag vi ska upp till vår "röda" motståndszon vilket är ca 17% uppsida.
Bryts zonen så är ej analysen giltig längre, mycket oroligheter i världen så nergång kan ske istället.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.