timporius

Dead cat bounce BTC?

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
En tillfällig korrigering i BTC för att testa 36-38k?
Jag kan inte bortse från att se likheterna i kursrörelsen vi hade under första halvåret 2021.

Min åsikt kan dock ändras ifall BTC gör en ny ATH. Sitter neutral under tiden.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.