Kryptoguden

Viktigt område för BTC

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
BTC befinner sig just nu i ett väldigt viktigt område, jag tror att vi kommer få se en riktigt bullish tid framöver för hela cryptomarknaden. Frågan är om det sker nu eller vid ett senare skede.

BTC har en del motstånd framför sig, ffa ett starkt resistance område men också en trendlinje + EMA. Det har dock bildats ett starkt supportområde (1) där vi har sett en dubbel botten.

Jag ser tre möjliga utfall

1. Vi bryter motstånden och hela cryptomarknaden blir väldigt bullish.

2. Vi kommer ner till supportområde 1, skapar en trippel botten och bryter sedan trendlinjen och resistance. (mindre troligt)

3. Vi kommer ner till supportområde 2 på ett eller annat sätt, kommer vi ner dit får vi omvärdera situationen då.

BTC drar med sig de flesta andra större altcoinsen men det finns fortfarande många mindre och en del större som inte följer BTC just nu.

Om BTC faller tror jag de stora altcoinsen som klarar sig bäst är
1. Avalance
2. Phantom, Polygon, Harmony, Binance

Jag har en del öppna positioner men kommer ta hem profits ifall vi kommer upp till resistance och får ett rejection.

Vilket scenario tror ni mest på?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.