detta ser ut som att folk vill få upp btc för att kliva av med mer och mer inehav innan de släpper många restruktioner mot btc och det kommer få BTC att falla hårt ner folk kommer få panik om de ej fått det tidigare.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.