OHTRADING98

long,tight stop, setup på minuten

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Hoppas på köptryck, får se om jag skalar ut. Vill se lite hastighet i ordrar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.