ZhongBenCong001

Bitcoin Blueprint Fibonacci Circles

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
En förstorad version av den dagliga linjen av Fibonacci-cirkeln i Bitcoin-ritningen, en närmare titt på positionen mellan K-linjen och cirkeln, och ett noggrant grepp om de största upp- och nedgångarna i varje allmän riktning. Kärnan är att kunna köpa till lägsta och sälja till lägsta Högst, den här bilden har helt löst allt detta, den röda mittcirkeln är toppen i det förflutna, de två tunna blå cirklarna ovan är positionerna där toppen gick sönder tidigare , den mörkgröna är botten och positionen där den gick sönder tidigare, och den tunna orange är positionen i det förflutna Toppar och tidigare låga nivåer, tunna gula linjer är förbi topphöjder och dalar, tjocka gröna linjer är förbi topputslag och tidigare botten och framtida botten, tjocka gula linjer och tjocka blå linjer är tidigare botten och framtida botten. Botten är botten efter att ha nått tråden, allt exakt till spetsen av nålen.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.