Crypapi

BTCUSD

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Beskrivning i bilden.

Inga köp rekommendationer ges, endast min personliga åsikt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.