elliasnilsson

Upprepade mönster

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
genom att bara följa de gamla mönstret såg vi även där stora motstånd mellan köp O sälj vid det stora stödet. Idag gör vi gör vi en väldigt lik rörelse ner och testar starkt stöd där det är motstånd mellan köp O sälj.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.