BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
genom att bara följa de gamla mönstret såg vi även där stora motstånd mellan köp O sälj vid det stora stödet. Idag gör vi gör vi en väldigt lik rörelse ner och testar starkt stöd där det är motstånd mellan köp O sälj.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.