Tobbe999

BTCUSD Karta

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Se bild. Inte krångligare än såhär! Håller stödzon och eller trendgolv så väntas uppgång. Jag är bullish. Även på lång sikt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.