CalvinFvand

Bitcoin

Kort
CalvinFvand Pro+ Uppdaterad   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
räknar med fall minst till 61.8%
Kommentera: Z är fortsatt giltig

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.