Henrik-PatternTrading

BTCUSD, Daglig, möjligt 2618 setup.

Kort
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
För den som har "2618" i sin plan har vi ett möjligt setup efter en fin dubbeltopp tidigare.
Invänta rekyl upp till 61.8 och ta trade enligt regler.
Sl strax ovanför topp och ett första target iaf nere vid senaste struktur.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.