OHTRADING98

Köpare vid gul pil?

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Vill se en setup på lägre tidsram vid gul pil. Bull
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.