BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Bitcoin inne i kil och känns lite risky att handla förrän man kommer i närheten av botten.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.