markofswe

Cup N Handle och Bull Flag på BTC 1 Timmes - 6+ % Target

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
På en timmes ramen på BTCUSD har ett möjligt cup n handle mönster formats med ett tekniskt target på nästan 47k - ca 6,52 % vinst från nuvarande pris. Just nu handlas priset i själva handtaget av koppen.

Man kan även se en annan potentiell formation på 1 timmes ramen och det är en tjurflagg med liknande target som koppen runt 47k
Trade stängt: Stopp nått

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.