markofswe

Cup N Handle och Bull Flag på BTC 1 Timmes - 6+ % Target

Lång
markofswe Uppdaterad   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
På en timmes ramen på BTCUSD har ett möjligt cup n handle mönster formats med ett tekniskt target på nästan 47k - ca 6,52 % vinst från nuvarande pris. Just nu handlas priset i själva handtaget av koppen.

Man kan även se en annan potentiell formation på 1 timmes ramen och det är en tjurflagg med liknande target som koppen runt 47k
Trade stängt: Stopp nått

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.