BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Detta oändliga resa i denna tillgång. Om folk inte var fattiga tidigare komme de bli fattigare nu . och inse att allt bara var en bubbla

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.