eIIiotm

tror bitcoin kommer ta nya ath kommande tid

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
tycker mig se att bitcoin formar sig fint för att ta nya ath. skulle vi se en rörelse ned till zonen kommer jag fylla på mycket vid en fin reaktion.

Bonus: eth kommer också ta ath ;)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.