BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Denna månadsgraf visas i aritmetisk skala då jag helt enkelt har mer noteringar i den vyn.
Har ingen bias här. Utan skissar bara på ett möjligt scenario av många möjliga.

Vi tradar i förra månadens candles wick, vilket kommer ge mig bra information om styrka och svaghet framöver.


ENGLISH:
monthly arithmetic scale (have more notes in it than log scale).

I have no bias in the outcome here. But I've drafted one possible scenario.

We're trading in the wick of last month. Jury is out on this one.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.