ZhongBenCong001

BTC bitcoin rallylinje

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
BTC Bitcoin-rebound-linjen, den gröna linjens pris i figuren kommer alla att återhämta sig på plats, och tjurmarknaden har börjat.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.