DennisSahlstromTrader

BTC - Ser vi en laddning för ett utbrott?

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin

I förra inlägget visade jag att vi såg en korsning av MACD för första gången när vi såg på en månadsgraf - men det är värt att komma ihåg att indikatorer bara ger just en indikation och har inte alltid rätt. Motståndet visades vara för starkt.

Kan det kanske vara så att vi ser en kil formas där motstånden blir lägre och stödet blir högre.

Kanske får se ett scenario där kursen studsar mellan tak och botten, mellan $7,000 och $6,400, för att sedan bryta ut - där utbrottet baseras på beslutet huruvida ETFn blir godkänd eller ej.

Volymen på de senaste två dagarnas nedgång har dessutom varit ganska höga - liksom de var vid förra fallet också innan en konsolidering kom.

/Dennis

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.