LongLifeTrading

Ytterligare en stund av tråkrörelser att vänta i Bitcoin

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin har vid första anblick så sakteliga påbörjat den kortsiktiga uppåtrörelse som vi flaggat för ett tag nu. Under måndagen såg vi en 7,75-procentig pump på uppsidan. Denna åtföljdes dock inte av några särskilt imponerande handelsvolymer.


Detta styrker vårt case om att en impuls på uppsidan kommer att bli klart begränsad, alternativt (och som är mer troligt) att vi står inför fortsatta sidledesrörelser eller, i värsta fall för tjurarna, påbörjande av en större fortsättningsformation.


Vad uppsidan beträffar så tittar vi initialt på 35-40 000 dollar där vi kommer stöta på en hel del initialt tekniskt motstånd.


Därefter är det cirka 45-48 000 som kommer utgöra det verkliga eldprovet.


Om … alltså om med stort o … Bitcoin kan orka sig över dessa nivåer så bådar det väldigt gott …


... men avståndet dit upp är betydligt längre än vad det ser ut. Vi kan kalla det en grafisk synvilla.

Vad vi främst bygger detta på är RSI:n och hur den på veckografen har ”trampat igenom golvet” och därigenom visar på klar underliggande svaghet.


Om bara RSI:n hade … inom citationstecken … ”stannat” där den var i början/mitten av maj, alltså kring 37 (där vi dessutom fick en fin signal i mitten av januari) så hade vi haft ett otroligt utgångsläge för nya all-time highs. Detta är någonting vi diskuterade i detalj vid den tiden, men istället brakade vi rakt igenom och sabbade det fina case som låg upplagt för smash.


Därtill har RSI:n på dagsgrafen tagit fart utan att göra avstamp på lower bullish red-linjen. Sådana rörelser blir sällan ihållande.


Det första testet blir hur priset reagerar när RSI:n slår i UBB-linjen underifrån.


Denna är dock av mindre betydelse för tillfället eftersom Bitcoin befinner sig i en större range, i detta fall i en expanderande triangel (eller kanske mer bekant en megafonformation).


För som vi kan se så har RSI:n bekräftat detta genom att flänga hejvilt mellan bullish och bearish under det senaste året.


Givet hur den tekniska kartan ser ut just nu så är uppsidan på kort sikt klart statistiskt begränsad.

Vi kan … om vi har tur … pusha oss upp kring 35-36 000 för egen maskin. Detta skulle mycket väl kunna utgöra taket på en större björnflagga. Mest troligt är det oavsett att vi står inför ytterligare sidledesrörelser i någon mån innan vi är redo att röra oss på riktigt.

Follow the Long Life Trading Youtube channel on technical analysis and trading. We focus on providing accurate and to-the-point analysis and all the while keeping you entertained in the meanwhile.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.