COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
Bitcoin styr fortfarande marknadens riktning och efter uppgången har priset nu nått det första motståndet. Det finns en utbud/efterfrågan-zon som ofta blir ett motstånd. När priset föll igenom 6 000 dollar i slutet på 2018 fann priset stöd runt 5 400 dollar, för att sedan fortsätta ner. Det området som tidigare agerade stöd har nu blivit motstånd. Vi får se hur starkt motståndet visar sig att vara. Nästa motstånd ligger runt 6 000 dollar som var ett stöd tidigare. Priset kan behövas kylas av innan vi kan se en vidare uppgång. Det kan bli så att priset går ner och vänder vid 4 200 dollar. Det är ganska vanligt att motstånd blir stöd.
Indikatorn RSI visar att priset ligger på överköpta nivåer vilket indikerar att priset bör falla en del innan vidare uppgång.

Vad tänker du? :)

/Dennis
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.