OHTRADING98

Long btc, fall ur för att sen ta oss in i april range igen.

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Long btc, fall ur för att sen ta oss in i april range igen.
Jag scalpar marknaden med open range men testar att swinga strat. Tar en trade med häv x5
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.