DennisSahlstromTrader

BTC - Hur använder man indikatorn RSI?

Utbildning
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
RSI – en indikator för prisrörelser
En indikator som är välkänd är RSI , vilket står för “relative strength index”. Det är ett mått som visar hur väl en aktie eller valuta gått mot sig själv. Talet beräknas genom att se på styrkan på uppgångsdagarna i förhållande till styrkan på nedgångsdagarna över en bestämd period, vilket genererar ett värde mellan 0 och 100.

Om värdet befinner sig över 70 indikerar det att tillgången är övervärderad. Befinner sig värdet under 30 indikerar det att tillgången är undervärderad. Enkelt förklarat analyseras magnituden av prisförändringarna, vilket ger oss möjligheten att se om tillgången vi analyserar är överköpt eller översåld.

Jag vill dock förtydliga att indikatorer just indikerar att något ska ske och att utfallet kan bli annorlunda. Därmed kan det vara bra att använda indikatorer som ett komplement snarare än något att förlita sig på.

För att visa ett konkret exempel kan vi se på bitcoin under året som varit. Under större delen av december 2017 går det att utläsa att bitcoin befann sig på övervärderade nivåer ( RSI över 70). Priset vände sedan och ramlade ner till undervärderade nivåer i början av februari ( RSI under 30). Under slutet av februari och början av mars vände priset ner igen trots att RSI låg runt 50.

Det jag vill poängtera med detta är att man inte kan lita blint på indikatorer, utan använd dem som ett komplement till din strategi. Du kan dock se att RSI kan fungera som en bra vägvisare för hur du kan köpa och sälja. På diagrammet kan du utläsa hur RSI fungerat fram till i dag. För tillfället ligger priset på bitcoin mellan övervärderade och undervärderade nivåer.

/Dennis
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.