dgtrd

bitcoin approaching its next move

Kort
dgtrd Wizard Uppdaterad   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
please not that the analysis provided herein is not a financial advise
Kommentera:
we may experience first a bull run to previous resistance levels then revers to complete the elliott wave

wave 4 is usually longer than wave 2


otherher alternative that we may move sideways for a while
Kommentera:
please be informed that indicators used in this analysis are available in my scripts profile, also in public library

www.tradingview.com/u/dgtrd/
Trade stängt: målet nått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.