BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC har haft en positiv trend det sista och nu finns det möjligheter för långa positioner igen . Även om vi fortfarande är inne i en negativ trend, överlag, finns det möjligheter att gå långt ibland. Detta är för mig ett tydligt exempel.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.