markofswe

BTC 30 dagars topp/botten cykel

markofswe Uppdaterad   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC har sen Januari tradat i en uppåtgående kanal under 200 dagliga MA och vad som är intressant är sen den 27 December 2021 tills nu har priset rört sig i ungefär 30 dagars intervaller då den toppat följt av ca 30 dagars rekyl och sedan en 30 dagars uppgång med topp.

Baserat på detta mönster kan en lokal botten vara väldigt nära följt av 30 dagars uppgång med en topp nånstans slutet av maj/början av juni. Nästa viktiga nivå för BTC att ta sig över är runt $42500-43000, där 0.236 fib befinner sig och även runt den nivån där den nedåtgående trendlinjen kan tänka sig testas.

Kan priset bryta ur genom de nivåerna är nästa nivå 0.382 fib på $47500 där 200 MA befinner sig runt just nu, om sedan den nivån visar sig hålla är nästa nivå den övre trendkanalens linje samt 0.5-0.618 FIB. Man kan även se att BTC format en fallande kil där target är runt $47000.

Med tanke på hur snabbt crypto kan röra sig så är en uppgång på 40-45 % upp till $55000 nivån inte helt otrolig men just nu är momentum rätt svag där alla stora glidande och exponentiella medelvärden pekar nedåt. Faller priset ner för trendkanalen så är nästa viktiga support nivåer att hålla februari och januari lows, stänger priset under Januari low, då är det ner till 28-30k igen högst troligt.
Kommentera:
På 2 veckors ramen kan man se ett potentiellt 3 black crows stapel mönster vilket är ett bearish mönster

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.