Rocken88

Starkt motstånd.

Lång
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Lång position om trendlinjen korsas.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.