markofswe

Triangel Utbrott på BTC/USDT - $42500+ Target

Lång
markofswe Uppdaterad   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
På 4 timmars tidsramen kan man se att BTC har format en Triangel som har brutit ut med ett tekniskt target på runt $42800. Tittar man på de olika Fib extension nivåerna har priset klättrat över 0.618-0.786. Nästa sannolika mål är 1.272 och golden pocket 1.618 - potentiell 11 % vinst från dagens pris.

Några fler indikatorer som talar för att BTC når dessa mål:

- Den synliga intervallen visar att det inte finns så mycket motstånd mellan $38600-$41000

- Volymökning

- MACD ser ut att vilja korsa snart.

- Stoch RSI och RSI har plats för mer uppsida.

Priset har även tagit sig över EMA ribbon som ser ut korsa Bullish snart


Ichimoku molnet börjar bilda en skarpare udd uppåt och lagging span pekar upp och vilja ta sig upp över molnet.


Med alla dessa indikatorer och mönster har jag har förtroende att priset kan nå det tekniska target på runt $42500 och även högre möjligen till 44k, där även senaste aktuella supply zone ligger på runt 42-44 k för att sen falla tillbaka ner för en våg 4 korrektion. Om så blir fallet kan en möjlig våg 5 röra sig mot 46-48k. Våg räkningen 1-5 jag målat ut är inte exakta nivåer utan mer för ett visuellt syfte så det ser mer tydligt ut och inte ska överlappa med trianglens ABCDE vågor.

Stopp loss skulle jag sätta strax under triangelns övre linje. Gör din egen analys och lycka till!
Handel aktiv:
Triangle utbrottet visade sig vara en fakeout följt av en rekyl nedåt som också visade sig vara en fakeout och nu är BTC på väg mot vårt target på 42K. Stopp loss kickade in vid rekylen neråt men traden är fortfarande aktuell om man vill hoppa igen.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.